Sağlık

    Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi

  • Tanımı Trikuspit kapağın posterior ve septal yaprakları sağ ventriküle doğru yer değiştirmiş olup annulusun altında yerleşmiştir. Sağ atrium normalden geniş, sağ ventrikül ise küçüktür. Trikuspit kapağın anterior yaprakçığı ise…

  • GÜÇLENDİRİLMİŞ EKSTERNAL KONTRPULSASYON ENHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION (EECP) Koroner arter (kalp damar tıkanıklığı) hastalığından ölüm, ülkemizdehalen birinci sırada yer almaktadır.Günümüzde maxsimum medical (ilaç) tedaviye ve…

  • Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren hızlı ve zararsız bir testtir. Eko ile şu konular hakkında bilgi sağlanır: Kalp kapak hastalıkları, Sol kalp genişlemesi, Sol ventrikülde pıhtı, EF(Ejeksiyon fraksiyonu):İnsan kalbi kanla dolar, kasılma…

  • Bu hastalıkta birkaç problem bir arada bulunur : Akciğer atardamarında darlık (PS) Karıncıklar arasında açıklık (VSD) Ana atardamarın uygun yerde olmayıp, sağ karıncığa doğru yer değiştirmesi. Bu hastalığın en önemli bulgusu morarma…

  • DİĞER ADLARI ANGINA PEKTORIS, GÖĞÜS AĞRISI, ANGİNA, ANJİN DÖ PUATRİN TANIM Angina kalbin, yeterli oksijen alamadığını gösteren bir belirtidir. Bu durum, kalbi besleyen koroner damarların daralması ve/veya tıkanmasından ya da kalbin aşırı…