Sağlık

Kedi Tırmalaması Hastalığı

Tanım ve Klinik Belirtiler : Kedi ile temas sonrası genellikle lezyon yerinin distalinde lenfadenopati görülen, atipik olgularda ise oküloglandüler sendrom, ensefalit, radikülonevrit, hepatik granülom veya osteomyelit gibi değişik tablolarla karakterize bir infeksiyon hastalığıdır. Etken konusundaki tartışmalar sürmekle beraber, birden fazla etken ile tablonun oluştuğu düşünülmektedir. Bartonella henselae, Afipia felis ve Afipia clevelandensis hastaların lenf düğümlerinden izole edilmişlerdir. Hastalık tüm dünyada sıklıkla ılıman iklimli bölgelerde ve en sık Ağustos-Ocak ayları arasında görülür. Evinde kedi besleyenler ve veterinerler risk grubundadırlar. Kuluçka süresi 2 hafta kadardır. Tırmalanan yere ait lenf düğümlerinde hiperplazi ve ardından granulomlar oluşur. Garnulomlar daha sonra birleşerek apseleşir. Giriş yerinde oluşan papül veya püstül 1-3 hafta devam eder. Orta derecede ateş, terleme, kas ve eklem ağrıları görülebilir. Etken gözden girerse konjonktivit ve periauriküler lenfadenopati(Parinaud’un oküloglandüler sendromu) oluşabilir. Hastaların yaklaşık %3’ünde ensefalopati, pnömoni, eritema nodosum, trombositopeni ve osteolitik lezyonlar gelişebilir.

Tanı Metodları :
Lenf düğümü biyopsi materyalinden kültür ve histopatolojik inmceleme yapılabilir. Warthin-Starry gümüş boyası ile etken gösterilebilir. Eozinofili ve başlangıçta hafif düzeyde lökositoz görülebilir. Lenf düğümü aspirasyon biyopsisi materyalinden hazırlanan antijenle deri testi yapılabilir. EIA ile antikor saptanmasına yönelik testler geliştirilmektedir.

Tedavi : Hastalık kendiliğinden sınırlandığı için genellikle tedavi önerilmemekle birlikte destekleyici tedavi önerilir. Süpürasyon varsa drene edilmesi ve ağrı kesici verilmesi uygun olur. Gentamisin(5mg/gün, İ.M) veya TMP-SMX(6-12mg/kgTMP+30-60mg/kg SMX oral,7gün) verilebilir. Steroid tedavisi önerilmemektedir. İmmün yetmezlik durumlarında eritromisin (4X250mg/gün) verilebilir. Alternatif olarak siprofloksazin, rifampisin, tetrasiklin, sefoksitin sodyum, netilmisin sulfat, mezlosilin sodyum da kullanılabilir.

Kaynak :

Türk İnfeksiyon Web Sitesi (TİNWEB)

http://www.infeksiyon.org

× DİKKAT! Bu sayfada yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup, güncelliğini yitirmiş veya değişmiş olabilir. Asla hekimin hastasını muayene etmesi, tanı koyması ve tedavi etmesi yerine geçmez. Burada yer alan bilgilerden kaynaklı doğabilecek problemlerden kesinlikle web sayfamız sorumlu tutulamaz. Sayfaya giren herkes bu maddeleri kabul etmiş sayılır.